De dienstverlening van AF&T financial services 


CONTROLES & ACCOUNTANCY

administratieve controles

• samenstellen jaarrekeningen

• financiële rapportages

 

FISCALITEITEN

• verzorgen aangiften winstbelastingen (IB/PVV en VpB)

• ondernemingsvormen/rechtsvormkeuze

• bedrijfsopvolging

• begeleiding belastingcontroles

opstellen bezwaar- en beroepschriften

 

FINANCIEEL MANAGEMENT

• financiële analyses

• budgetteringen

• begeleiding bij het opstellen van ondernemingsplannen

• liquiditeitsoverzichten

• investeringsbeslissingen

kostenbeheersing en winstgevendheidanalyses

 

ADMINISTRATIEVE DIENSTVERLENING

verzorgen gehele financiële administraties

• salarisadministraties

• opzetten/begeleiden van administraties

• advisering administratieve systemen

• verzorgen aangiften omzet- en loonbelasting